Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 26

Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 26

Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 45

Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 26

Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 26

Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 45
Jodis.hu - Szakvélemény

Szakvélemény

Új Ár: 6300/palack, 2év szavatossági idő!!!

Kivonat Prof Dr. Rigó János MTA doktora az Országos Dietetikai Intézet igazgatója jódozott ivóvízzel kapcsolatos szakvéleményéből

A „Jóddal dúsított asztali víz" élettani hatásával kapcsolatban szakvéleményemet az alábbiakban foglalom össze.

Jódszükséglet

Napi szükségletünk jódból 0,1 mg. Jódforrásaink a különböző élelmiszerek és az ivóvíz. Kevés jódot a levegőből, főleg a tenger és a vulkanikus kitörések környékén kaphat a szervezet. Táplálékaink közül leggazdagabb jódtartalmúak a tengeri halak és a zöldségfélék. Az ivóvizek szerepe szintén számottevő, ahol a kútvizek jódtartalma alacsony, ott a golyvás megbetegedések gyakoribbak.
Az OKI Kísérletes Higiénés Osztályának vizsgálatai szerint az ország ivóvizeinek 60­-80 %-ában a jódtartalom 20 mikrogramm/liter alatt van ami alacsony a jóddal jól ellátott ivóvizek 100 mikrogramm/liter értékével szemben. Dr. Bíró György professzor hangsúlyozta: „hazánkban mind a geológiai okok, mint az őkölógiai szempontok szükségessé teszik a lakosság jódbevitelének fokozását, ami egyben a koronária eredetű szívbetegségek megelőzését is előmozdítaná."
A jód szerepet játszik a zsírsavak elégetésében és a vérsavó koleszterin szintjének csökkentésében. Magyarországon 20 mg/kg káliumjodátot tartalmazó konyhasó kerül forgalomba a jódbevitel javítása céljából. Ide számíthatjuk a jódban gazdag ásvány- illetőleg gyógyvizeinket is.

Ásványvizeink jódtartama

Bíró professzor megállapítását igazolja az a tény, hogy mintegy 25 palackozott ásványvízből csupán három ásványvíz a Mistrál (0,2), a Pávai Vajna (0,15) és a Szent László ásványvíz tartalmaz ugyancsak 0,15 mg/liter mennyiségben a napi szükségletnek megfelelő jodidot. Ásványvíz-fogyasztásunk a nyugat-európai fogyasztáshoz viszonyítva az emelkedő tendencia ellenére is kevés, nem több mint évi 25 liter/fő. A három ásványvíz viszont csekély százalékát teszi ki az országos fogyasztásnak.

Gyógyvizeink jódtartama

A gyógyvizek közül a Jódaqua 98, a Salvus 2,8, a Mira 0,62, a Borsodi 0,39 ing/liter jodidot tartalmaz. Meg kell jegyezni azonban, hogy gyógyvizet csak meghatározott betegségekben, meghatározott mennyiségben, az orvosi előírásnak megfelelően lehet fogyasztani, ezért a lakosság jódellátásban szerepük mérsékelt.

A jódhiány nemzetközi megítélése

A jódhiányos táplálkozás azonban nemcsak hazai probléma. Földünkön a WHO jelentése szerint 800 millió embert érint, akik közül 195 millióra becsülik azok számát, akiknél a jódhiány következtében a golyva kifejlődött.
Ennél is súlyosabb probléma, hogy a pajzsmirigy csökkent működése következtében 3,25 millió a testi és szellemi fejlődésben károsodott kretének száma, amelynek kivédése csak megfelelő jódellátással lehetséges.
A jellegzetes jódhiányos területek jól kivehetők a hegyvidékek vonulataival. Európában pl. a Pireneusoktól kiindulva, az Alpokon át, hazánkon keresztül, a Csalókőz, a Dunakanyar és a Bükk vonulatát érintve halad a Kárpátok felé, és onnan a Kaukázusig húzódik. Hasonló endémiás területet jelent Dél-Amerikában az Andok láncolata is.

Megoldások jódhiányos kórképek megelőzésére

A jódozott konyhasó fogyasztásán túl, magasabb jódtartamú kenyér, növényi olaj jódozásával, és fogalmazásával végeznek vizsgálatokat a prevenciós hatás elérésére. Újabb lehetőségként kínálkozik a debreceni „JODIS" NTFKK KFT. által fogalmazni kívánt, az Ukrán Tudományos Akadémia „BIOTRON" Mérnöki Központja által kidolgozott literenként 20 Ing pozitív vegyértékű jódot is tartalmazó „Ukrainszka jodovana-koncentrat" (Jóddal koncentrált víz), amely alkalmas a jól adagolható 0,1 mg jodiddal dúsított „asztali víz" előállítására. Korábbi elnevezés szerint az asztali víz az „Üdítő víz" kategóriának felel meg. A meghatározás szerint „Az üdítővíz olyan felszín alatti, természetes és/vagy védelmi intézkedésekkel védett víztartó rétegből feltárt vagy nyert, természeténél fogva tiszta, mikrobiológiai és kémiai szempontból az emberi egészségre ártalmatlan víz, amely földtani eredetétől függően az általánosan használt, a közműhálózatból származó vizektől, általában eltérő összetételű és különösen üdítő hatású, azonban az ásványvíz vagy gyógy ásványviz kategóriának egyéb vonatkozásában nem felel meg.
A hazai szabvány a korábbi 1000 mg/liter ásványi só tartalommal szemben, az 500­1000 mg/liter ásványianyag-tartalmú vizeket is „mérsékelt ásványi anyag tartamú ásványvíznek" ismerik el. Az alacsonyabb sótartalmú ásványvíz — amennyiben megfelel az ivóvíz érvényes fizikai, kémiai, mikrobiológiai minőségi előírásainak — a jó minőségű ivóvizek nemzetközi megnevezése szerint (Tafelwasser) szabadon fogyasztható „asztali víz" kategóriába sorolható.

A pozitív vegyértékű jodid jelentősége

Hazai és külföldi irodalmi adatok arról számolnak be, hogy a jód, a többi halogén elemektől eltérően, pozitív gyökként is szerepelhet. Ismeretes a III vegyértékű jód sószerű foszfátja, perklorátja, acetátja. Benzofenonos oldatban szabad pozitív töltésű jódionok jelenlétét is kimutatták. Az Ukrán Tudományos Akadémia kutatói az alacsony sótartalmú víz jóddal történő dúsítását pofijodid ionokkal végezték. Feltételezik, hogy jódvégatoma a trijodid és a pentajodid ionokban pozitív töltetet kap, amire az axiomatikus töltéssűrűség mennyisége enged következtetni. Ezért olyan következtetés vonható le, mikroorganizmusok, amelyek vízoldatban negatív töltésűek, a pozitív rendelkező jodid ionokkal elektrosztatikusan vonzzák egymást. Korábban kimutatták, hogy a trijodod vagy pentajodod vegyületek közvetlen érintkezésben jódot továbbítanak a sejteknek. Kedvező eredményként figyelték meg a Legionella Pneutnophilia és a Tipyriformisal szembeni aktivitásukat. A kísérletek során 40 db hím 130-160 g közötti fehér-patkányt használtak. A besugárzott csoportok egyszeri totális besugárzást kaptak. Az expozíciós dózis 0,5 Gr volt. A stressz kiváltására az immobilizációs stresszhatást alkalmazták.

Táplálkozás-élettani vizsgálatok jódozott ásványvízzel

Az Ukrán Orvosi Akadémia kutatói az előzőekben ismertetett módszerekkel, experimentális vizsgálatokat végeztek a jódozott ásványvíz élettani hatásának tisztázására. A kísérlet alatt folyamatosan tanulmányozták az állatok testtömegének növekedését, a testhőmérséklet dinamikáját, a légzés és pulzus számot. A kezelés hatására a kísérleti állatoknál nem találtak jelentős változásokat, ami a toxikus hatások hiányát bizonyítja az adott dózisok (20 mkg/kg, illetőleg 100 mkg/kg Ukrainszka jodovana adása) esetében.
Egyéb élettani hatások tanulmányozásakor megvizsgálták a jódozott ásványvíznek élettani hatását az endokrin rendszerre, a vér biokémiai mutatóira, a vörösvérsejtek membrán-ellenállására, és a lipidek peroxidációjára, egészséges kontroll, valamint besugárzásnak és stresszhatásnak kitett állatokban. A vizsgálatokat a kísérletek megkezdésekor továbbá a kísérletek 10.20. és 30. napján végezték.
A jódozott ásványvíz „Ukrainszka jodovana" adásakor sem a vörösvérsejt- sem a fehérvérsejt számban nem észleltek változást a kísérlet befejezésekor. Nem tapasztaltak változást a minőségi vérképben sem. Figyelemre méltó viszont, hogy a jódozott ásványvíz dózisfüggően fokozta a vörösvérsejteknek a savas hemolízisre bekövetkező membránellenállását.
A vérsavó hormonszintjének tanulmányozása során kimutatták, hogy a besugárzás és a stressz hatására a tiroxin-, a trijódtrionin- és a tesztoszteron-koncentrációja közül csak a vér tesztoszteron szintje csökkent szignifikánsan 30 nap múlva 507 + 0,48 nmol/liter értékről 3,08 ± 0,27 nmol/liter értékre. A trijódtrionin- és a tiroxinszint nem mutatott szignifikáns változást. A jódozott ásványvíz a tesztoszteronszint csökkenését a dózistól függetlenül kivédte. Kis dózis esetén 5,13 ± 0,28 nmo1/1, a nagyobb dózisnál 5,73 ± 0,24 nmol/1 vo vérsavó tesztoszteron tartalma. ( Figyelemre méltó megállapítás - ez a bórfogyasztású ásványvizek, jelenleg sem egyértelműen tisztázott tesztoszteron csökkentő hatásával kapcsolatban.)
Nem észleltek szignifikáns változásokat a kísérlet során a szérum glukózfehérje-, triglycerid-, karbamind- és a kreatininkoncentráció változásban a kezelések hatására.
A vizsgált enzimek közül nem változott az alanin-aminotranszferáz, kivédte viszont a jódozott ásványvíz a besugárzás és a stressz együttes hatására fellépett aszpartát­aminotranszferáz és az alkalikus foszfatáz szignifikáns emelkedését.
Egyik legfontosabb jellemző tulajdonságának ítélem a pozitív jodidionnal is rendelkező ásványvíz antioxidáns hatását.
Az antioxidások olyan anyagok amelyek egy másik anyagot az elektronok hozzáadásával redukálni képesek, és meg tudják védeni azokat az oxidációs folyamatoktól.
Szervezetünkben állandóan képződnek szabad gyökök magányos elektronokkal, amelyek képesek negatív láncreakciót beindítani, rombolva a sejthártyákat, károsítva a sejtek genetikai anyagát. Az ilyen veszélyek elhárítására a szervezetben egész sor rendszer létezik, mint a szuperoxiddizmutáz, a kataláz, a glutation peroxidáz enzimek. Gyökfogó hatással rendekeinek a karotinoidok, az A-, az E- és a C-vitamin. Ez ideig az antioxidánsok között a jódidionoknak nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget.
Megfigyelések során a besugárzás és a stressz hatására vizsgálták a lipidek peroxidációja során a szabadgyök képződés két fontos jellemzőjét a kataláz aktivitás és az MDA (malon-dialdehid) koncentráció emelkedését a vérben.
A besugárzás és a stressz kombinált hatására a kataláz aktivitás 2930 + 42 mlcmol/mg Hb értékről szignifikánsan 3970 +1-212 mlanol/mg Hb értékre emelkedett. A jódozott ásványvíz a dózistól függetlenül kivédte a besugárzás és a stressz hatására létrejött kataláz aktivitás emelkedést.
A kataláz aktivitás az indulási értéknek megfelelő maradt, 2950 + 42 mkmolímg Hb, illetőleg 3000 + 80,8 mlanoUmg Hb. A besugárzásnak és a stresszhatásnak kitett csoportra vonatkoztatva viszont szignifikánsan változott.
A kataláz aktivitásnak megfelelően változott a malon-dialdehid koncentráció is a vérben. A jódozott ásványvíz kivédte a malon-dialdehid-nek a besugárzás és stressz kezelés hatására kifejlődő emelkedését. ami egyértelműen bizonyítja a jódozott ásványvíz angioxidáns hatását. A malon-dialdehid az indulási 1,79 ± 0,02 nmo/liter értékről a besugárzás és a stressz kezelés hatására szignifikánsan 2,26 ±0,15 nmol/liter értékre emelkedett. A jódozott ásványvíz hatására az indulási értéknek megfelelően 1,93 ± 0,15 nmol/liter, illetőleg 1,82 ±0,1 nmol/liter maradt, de szignifikánsan változott a besugárzás és a stressz hatására tapasztalt malon­dialdehid emelkedéshez viszonyítva.
Az állatok leölése után megvizsgálták az egyes szervek tömegét és a tömegkoefficienseket. Megállapították, hogy a jódozott ásványvíz tartós. (patkányokkal végzett kísérletekben, szokásos 4-6 hetes) fogyasztása során, az agy, a szív, a tüdő, a máj, a hasnyálmirigy, a lép, a jobboldali vese, a baloldali vese, a jobboldali mellékvese, a baloldali mellékvese, a jobboldali here, a baloldali here és a pajzsmirigy tömege a kontroll és a kezelt állatoknál nem mutatott szignifikáns különbséget.

A jódozott asztali vízzel kapcsolatos tapasztalatok

Széles körű gyártása a jóddal dúsított asztali víznek több országban elkezdődött. A gyártáshoz az Ukrán Tudományos Akadémia enyhe kalcium-magnéziumos hidrogén- karbonátos, természetes vizet használ. E követelménynek teljes egészében megfelel a hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. 11/A. sz. kútjának alacsony nátrium és metabórsav- tartalmú, optimális 2,4-es kalcium-magnézium aránnyal rendelkező . hidrogén- karbonátos vize. Csekély 0,05 mg/liter jodid tartalma kevésbé befolyásolja a koncentrátum jodid tartamát.
A 20 mg/liter jodidot tartalmazó koncentrátummal dúsított, alacsony ásványi anyag tartalmú 11/A kút vize csendes vízként, szénsavmentesen kerülhet fogalmazásra, ami összetételénél fogva hosszabb ideig megtartja stabilitását. A vízben lévő jodid stabilizáció, bakteriosztatikus hatása következtében hosszabb ideig tárolható. Az asztali víz lehetőséget ad számos formában történő felhasználásra. Mivel a napi szükségletnek megfelelő 0,15 mg, biológiailag aktív jódot tartalmaz, biztosítja a pajzsmirigy hatékonyságát és elősegíti a jódhiány következtében kifejlődő hiánytünetek megelőzését. Szénsavval dúsítva üdítő hatása fokozódik. Az élettanilag kedvező kalcium/magnézium aránya a kalciumpótlásban is szerepet játszik.
A jóddal dúsított asztali víz üdítő íze és hatása hozzásegít bennünket, hogy az alkoholmentes italaink választékát tovább szélesítsük, és egyben a marginális jódhiány prevencióját előmozdítsuk.


Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 26

Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 26

Strict Standards: Non-static method adatbazisadatok::adatbazislekeres() should not be called statically in /jodis.hu/include/adatbazisadatok.php on line 45
Jodis.hu